Что значит дякую: Error 404 (Not Found)!!1

%d0%b4%d1%83%d0%b6%d0%b5%20%d0%b4%d1%8f%d0%ba%d1%83%d1%8e на русский — Украинский-Русский

У 20-ті роки XVIII століття в державних установах їх замінили канцеляристи, підканцеляристи і копіїсти, яких, втім, у повсякденній мові продовжували називати «піддячими» аж до XIX століття.

В 20-е годы XVIII века в государственных учреждениях их заменили канцеляристы, подканцеляристы и копиисты, которых однако в обиходной речи продолжали называть «подьячими» вплоть до XIX века.

WikiMatrix

Я знала, як сильно Бог цінує людське тіло, але навіть це мене не зупиняло» (Жана, 20 років).

Я знала, как высоко Бог ценит человека и его тело, но даже это не останавливало меня. Дженнифер, 20 лет

jw2019

20 червня 1940 року одержав чергове підвищення, змінивши В. Маршалла на посаді командувача флотом.

20 июня 1940 года получил очередное повышение, сменив В. Маршалла на посту командующего флотом.

WikiMatrix

Від 22 березня 1992 року до 20 січня 1994 року був Представником Президента України в Тернопільській області.

С 22 марта 1992 года по 20 января 1994 года был Представителем Президента Украины в Тернопольской области.

WikiMatrix

20 грудня 1850 (до 1857) визначено ректором Санкт-Петербурзької духовної академії.

20 декабря 1850 (1 января 1851) года (до 1857) определён ректором Санкт-Петербургской духовной академии.

WikiMatrix

Один тільки фонд друкованих видань збільшується приблизно на 20 000 томів на рік.

Один только состав печатных изданий фонда увеличивается примерно на

20 000 приобретенных по всему миру томов в год.

WikiMatrix

Ін’єкція ботокса у внутрішній сфінктер: місцева дезінфекція та ін’єкція 10-20 одиниць Ботулінотоксин А (суспензія в 1 мл 0,9% розчину NaCl) безпосередньо у внутрішній анальний сфінктер на кожну зі сторін (загальна кількість: 20-40 одиниць).

Инъекция ботокса во внутренний сфинктер: местная дезинфекция и инъекция 10-20 единиц ботулинотоксина А (суспензия в 1 мл 0,9 % раствора NaCl) непосредственно во внутренний анальный сфинктер на каждую из сторон (общее количество: 20-40 единиц).

WikiMatrix

У прощі 2011 року брало участь близько 1100 осіб Товариство нараховує 30 дійсних членів і близько

20 симпатиків «Обнова» є членом Федерації Українських Католицьких Студентських та Академічних Товариств «Обнова» — об’єднанням локальних Студентських та Академічних Товариств «Обнова» для координації своєї діяльності та реалізації спільних проектів на національному рівні.

Общество насчитывает 30 действительных членов и около 20 сторонников «Обнова» является членом Федерации Украинских Католических Студенческих и Академических Обществ «Обнова» — объединением локальных Студенческих и Академических Обществ «Обнова» для координации своей деятельности и реализации совместных проектов на национальном уровне. (недоступная ссылка) (недоступная ссылка)

WikiMatrix

Британська бібліотека (150 000 000 одиниць зберігання) Бібліотека Конгресу США (155 000 000 одиниць зберігання) Російська державна бібліотека (42 000 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека Франції (30 000 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека Німеччини (23 500 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека Китаю (22 000 000 одиниць зберігання) Бібліотека Академії наук Росії (20 000 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського (15 000 000 одиниць зберігання) Бібліотека Народова (7 900 000 одиниць зберігання) Австрійська національна бібліотека (7 400 000 одиниць зберігання) Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України, 27 січ.

Британская библиотека (150 000 000 единиц хранения) Библиотека Конгресса США (155 000 000 единиц хранения) Российская государственная библиотека (42 000 000 единиц хранения) Национальная библиотека Франции (30 000 000 единиц хранения) Национальная библиотека Германии (23 500 000 единиц хранения) Национальная библиотека Китая (22 000 000 единиц хранения) Библиотека Российской академии наук (20 000 000 единиц хранения) Национальная библиотека Украины имени.

WikiMatrix

Оскільки лита башта продемонструвала погану стійкість навіть до вогню німецьких 20-мм гармат, а потовщення її броні було неможливо з цілого ряду конструктивних і виробничих причин, Т-70 оснастили зварною шестигранною баштою.

Поскольку литая башня продемонстрировала плохую стойкость даже к огню немецких 20-мм пушек, а утолщение её брони было невозможно по целому ряду конструктивных и производственных причин, Т-70 оснастили сварной шестигранной башней.

WikiMatrix

20 Батьківську турботу замінила Божа любов

20 Оставлена родителями, но любима Богом

jw2019

У черевному і спинному спинному корінні людини число нервових волокон зменшується приблизно на 20 відсотка від 30-літнього до 90-літнього віку.

В брюшном и спинном нервном корешке человека количество нервных волокон уменьшается приблизительно на 20 процентов от 30-летнего до 90-летнего возраста.

WikiMatrix

Алма пророкував наступне людям Гедеона приблизно у 83 році до Р.Х.:

Вот что пророчествовал Алма жителям Гидеона около 83 года до Р. Х.:

LDS

20 Навіть переслідування та ув’язнення не можуть затулити уста відданим Свідкам Єгови.

20 Даже преследование или заключение в тюрьму не может закрыть уста преданных Свидетелей Иеговы.

jw2019

Тепер дещо іще, на початку 20

— го сторіччя, що ускладнило все ще більше.

Есть ещё кое- что в начале 20- го века, что усложняло вещи ещё сильнее.

QED

Дві стели історичного змісту (одна датована 1-м роком правління Сеті I), знайдені в містечку Бейт-Шеан за 20 км південніше Геннісаретського озера теж свідчать про те, що єгиптяни побували на східному березі Йордану.

Две стелы исторического содержания (одна датирована 1-м годом Сети I), найденные в городке Бейт-Шеане в 20 км южнее Геннисаретского озера тоже говорят о том, что египтяне побывали на восточном берегу Иордана.

WikiMatrix

б) Чого ми вчимося зі сказаного в Дії 4:18—

20 і Дії 5:29?

б) Чему мы учимся из слов, записанных в Деяниях 4:18—20 и Деяниях 5:29?

jw2019

По перепису 2002 року населення — 83 особи (43 чоловіки, 40 жінок).

По переписи 2002 года население — 83 человека (43 мужчины, 40 женщин).

WikiMatrix

До приходу іспанців, у долині Калі жило близько 30 000 індіанців, потім їх стало менше 2 000, які в свою чергу належали 19 або 20 іспанцям.

К приходу испанцев в долине Кали жило ок. 30000 индейцев, потом их стало меньше 2000, которые в свою очередь принадлежали 19 или 20 испанцам.

WikiMatrix

Народилася в 1965 у Стамбулі, в районі Бешикташ, 20 серпня 1980 вийшла заміж за Абдуллу Гюля, майбутнього президента Турецької республіки.

Родилась в Стамбуле, в районе Бешикташ, 20 августа 1980 года в возрасте 15 лет вышла замуж за своего двоюродного брата Абдуллу Гюля, будущего президента Турции.

WikiMatrix

Роберт Коамс, доцент Торонтського університету, підсумував їхнє мислення: «Рак легенів буде через 20 років.

Роберт Коэмс, доцент Торонтского университета, обобщает их взгляды: «Рак легких — через 20 лет.

jw2019

Від Ніцци електричка йде близько 20 хвилин.

Электропоезд от Ниццы идёт около 20 минут.

WikiMatrix

Тягове зусилля в залежності від характеру роботи та індивідуальних особливостей становить 18-20 % від їх ваги.

Тяговое усилие в зависимости от характера работы и индивидуальных особенностей составляет 18—20 % от их веса.

WikiMatrix

Через шість днів, 20 лютого 2007 року, у пари народилася дочка.

Через шесть дней, 20 февраля 2007, у пары родилась дочь.

WikiMatrix

Це, як пояснював цар Соломон, сприяє щастю: «Хто покладається на Господа, той щасливий» (Приповістей 16:20, Хом.).

Именно это приводит к счастью, как было сказано царем Соломоном: «Кто надеется на Господа, тот блажен [счастлив, НМ]» (Притчи 16:

20).

jw2019

%d1%89%d0%b8%d1%80%d0%be %d0%b4%d1%8f%d0%ba%d1%83%d1%8e — перевод на русский язык

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

80.

80.

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

День вдячних слів: «спасибі» чи «дякую»

Київ – 11 січня світова спільнота з ініціативи ООН та ЮНЕСКО відзначає день «слів вдячності». Звичайно, для кожної країни ці слова звучать по-різному, але їх суть від цього не змінюється: вони дозволяють символічно повернути людині зроблене нею добро. Ми часто говоримо їх не задумуючись, механічно, за звичкою, але суть їх від цього не втрачається.

В українській мові сьогодні вживається два «вдячних» слова – дякую та спасибі. Вони мають різне походження. Більш прозорим для нас є походження і значення слова «спасибі». Два слов’янських слова «спаси боже» в процесі використання злились у цілісність. Сталося це порівняно недавно, у писемних пам’ятках це слово вживається десь з XVI століття поріч із старослов’янським «благодарствую».

До речі, сучасна російська мова зберегла саме ці два варіанти висловлення вдячності, а у південних слов’ян і досі вживається варіант «благодаря», «благодарение» (болгарська, македонська) чи утворився свій власний «хвала» (хорватська, сербська, словенська).

«Дякую» розуміють майже в усій Європі

Слово «дякую» має набагато складнішу історію. Твердження деяких мовознавців про його походження від німецького «danke» через посередництво польської мови виглядають дещо поверховими та непереконливими. Перш за все, ареал розповсюдження слів із цим коренем надзвичайно широкий – він охоплює майже усі германські мови (німецька «danke», голландська «dank», англійська «thank», скандинавські «tak», «takk»), усю групу західнослов’янських мов (чеська «děkuji», польська «dziękuję», словацька «ďakujem»), а також вживається у білоруській «дзякуй» та українській мовах.

Звичайно, звучання та написання слова у кожній окремій мові є різним і не завжди можна побачити спільність, не знаючи певних законів мовного творення. Наприклад, німецьке «danke» та англійське «thank» звучать по-різному, але у написанні відрізняється фактично лише перший звук і то, «d» і «t» – звуки одного типу творення, які різняться лише дзвінкістю-глухістю, а «h» – часто є глухим і не читається. Зміни вимови відбувається набагато швидше, ніж зміни написання, тим більше в англійській мові, де домінує історичний правопис.

Якщо порівнювати німецьке «danke» та західнослов’янський варіант цього слова, наприклад польське «dziękuję», сумнівів у подібності навіть не виникає, адже «ę» означає носовий звук подібний до [en]. В сучасній українській носові звуки не збереглися, хоча вони фіксувалися ще у старослов’янській мові.

Отже, навіть при побіжному аналізі видно, що, імовірно, ці слова походять з одного спільного кореня, з однієї давнішої мови, але пройшли різний шлях розвитку. Хочеться зробити ще одне припущення, українське дієслово «дати» та його слов’янські аналоги напевне походить з того самого кореня, який сягає санскритського кореня «да» (значення «дати», «дарувати»).

Неважливо, яке з цих слів оберете саме ви. Сказані від щирого серця будь-якою мовою ці слова допомагають нам стати ближчими один до одного, передають енергію добра і світла від однієї людини до іншої.

Яке походження має слово ‘дякую’?

завантаження…

Мабуть, кожен з нас щодня чує або говорить: «дякую», «щиро дякую», «сердечно дякую», «гарно дякую» тощо. Проте мало хто задумується, яку історію та походження має це слово? Етимологія слів «дякую», «спасибі», «благодарствую» містить чимало цікавого. Деякі мовознавці виводять слово «дякую» від німецького «danke» через посередництво польської мови. 

Насправді, ареал розповсюдження слова «дякую» дуже широкий — він охоплює майже усі індоєвропейські мови, зокрема німецька «danke», голландська «dank», англійська «thank», скандинавські «tak», «takk», чеська «děkuji», польська «dziękuję», словацька «ďakujem», а також вживається у білоруській «дзякуй».

Czech    dekuji; diky      
Danish   tak; mange tak; tusind tak      
Dutch    dank je; dank;  dank u; dank je wel; dank u wel      
English   thank you; thanks a lot; thank you very much; many thanks; thanks      
Estonian    aitah     
Icelandic      takk fyrir; ?akka ?er; takk; k?rar ?akkir    
Limburgian        danke; mersie; bedank  
Norwegian  Bokmal   takk      
Polish    dziekuje; dzieki      
Schwabisch    danggschee      
Scots Gaelic    tapadh leat; moran taing      
Slovak    dakujem      
Swedish    tack;manga tack;tusen tack      
Welsh    diolch; diolch yn fawr      
Ukrainian    дякую      

Отже, навіть при побіжному аналізі видно, що, імовірно, ці слова походять з одного спільного кореня, з однієї давнішої мови, але пройшли різний шлях розвитку. Хочеться зробити ще одне припущення: українське дієслово «дати» та його слов’янські аналоги напевне походить із того самого кореня, який сягає санскритського кореня «да» (значення «дати», «дарувати»).

Цим коренем, на думку певних етнологів та лінгвістів, може бути слов’янське слово — «дань», «данка», похідне від слова «давати». Звідси вимальовується наступне тлумачення: «даю дань» («дяку віддавати», тобто віддавати шану) — «данкую» — «дякую» або «дзякую». Як бачимо дякування — було чимось сакральним.

Переважно слов’яни дякували, складали дяку:

  • батькам – найріднішим у світі людям, які стільки всього найкращого вклали в нас із самого малечку;
  • чоловікові чи дружині – найдорожчій людині, яка крокує пліч-о-пліч з нами по життю;
  • своїм дітям – великим чи маленьким, дорослим чи не дуже – за те, що вони у нас найкращі, бо вони наші, рідні;
  • Богу — який подарував життя, здоров’я, весняний день чи літній захід сонця, осінній дощ чи зимовий морозець;

 

 

Слово “дяка” означає почуття вдячності за зроблене добро, виявлену увагу, а  також вираження такого почуття [3, т.2, с.450]. В українській мові склалися такі  усталені вислови: “замість дяки”, “приймаю з дякою”, “вимовляти дяку”. У  народних прислів’ях та приказках засвідчуємо такі вислови: “Який Яків, стільки й дяки”, “Не сподівайся дяки від приблудної псяки”.

Що стосується інших слів, таких як «спасибі» та «благодарствую» — то вони за даними істориків, з’явилися набагато пізніше і не мають такої архаїчної складової, як слово «дякую», зрозуміле усім європейцям. Наприклад, слово «спасибі» пішло від словосполучення «спаси бог», яке стали часто вживати після введення християнства на Русі (від Спас — спаситель, ізбавитель). Слова ж «благодарствую» чи «благодарю» в сучасній українській мові як таких немає, хоча є два окремих слова «благо» і «дарую».  

Отже, визначення «дякую» — це свого роду надання благ людині. 

— Культурно-історичний портал «Спадщина Предків»


Не забудьте поділитись статею у соцмережах та вподобати нашу сторінку:
Спадщина Предків

завантаження…

что феномен Clubhouse означает для маркетологов — Маркетинг на vc.ru

Павел Мрыкин, эксперт по сквозной аналитике Calltouch, рассказал, к каким технологиям стоит присмотреться предпринимателям и маркетологам

{«id»:216518,»url»:»https:\/\/vc.ru\/marketing\/216518-vo-ves-golos-chto-fenomen-clubhouse-oznachaet-dlya-marketologov»,»title»:»\u0412\u043e \u0432\u0435\u0441\u044c \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441: \u0447\u0442\u043e \u0444\u0435\u043d\u043e\u043c\u0435\u043d Clubhouse \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0434\u043b\u044f \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043e\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432″,»services»:{«facebook»:{«url»:»https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/marketing\/216518-vo-ves-golos-chto-fenomen-clubhouse-oznachaet-dlya-marketologov»,»short_name»:»FB»,»title»:»Facebook»,»width»:600,»height»:450},»vkontakte»:{«url»:»https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/marketing\/216518-vo-ves-golos-chto-fenomen-clubhouse-oznachaet-dlya-marketologov&title=\u0412\u043e \u0432\u0435\u0441\u044c \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441: \u0447\u0442\u043e \u0444\u0435\u043d\u043e\u043c\u0435\u043d Clubhouse \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0434\u043b\u044f \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043e\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432″,»short_name»:»VK»,»title»:»\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435″,»width»:600,»height»:450},»twitter»:{«url»:»https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/marketing\/216518-vo-ves-golos-chto-fenomen-clubhouse-oznachaet-dlya-marketologov&text=\u0412\u043e \u0432\u0435\u0441\u044c \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441: \u0447\u0442\u043e \u0444\u0435\u043d\u043e\u043c\u0435\u043d Clubhouse \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0434\u043b\u044f \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043e\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432″,»short_name»:»TW»,»title»:»Twitter»,»width»:600,»height»:450},»telegram»:{«url»:»tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/marketing\/216518-vo-ves-golos-chto-fenomen-clubhouse-oznachaet-dlya-marketologov&text=\u0412\u043e \u0432\u0435\u0441\u044c \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441: \u0447\u0442\u043e \u0444\u0435\u043d\u043e\u043c\u0435\u043d Clubhouse \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0434\u043b\u044f \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043e\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432″,»short_name»:»TG»,»title»:»Telegram»,»width»:600,»height»:450},»odnoklassniki»:{«url»:»http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/marketing\/216518-vo-ves-golos-chto-fenomen-clubhouse-oznachaet-dlya-marketologov»,»short_name»:»OK»,»title»:»\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438″,»width»:600,»height»:450},»email»:{«url»:»mailto:?subject=\u0412\u043e \u0432\u0435\u0441\u044c \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441: \u0447\u0442\u043e \u0444\u0435\u043d\u043e\u043c\u0435\u043d Clubhouse \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0434\u043b\u044f \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043e\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432&body=https:\/\/vc.ru\/marketing\/216518-vo-ves-golos-chto-fenomen-clubhouse-oznachaet-dlya-marketologov»,»short_name»:»Email»,»title»:»\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443″,»width»:600,»height»:450}},»isFavorited»:false}

6035 просмотров

Все привыкли к стандартному набору соцсетей и мессенджеров: есть Telegram и Facebook для общения и решения рабочих вопросов, Instagram – для фоток и сторис, Viber и WhatsApp – для соседских чатов и родителей. Всем пришлось потесниться перед TikTok, но вот, в начале года все как один стали говорить про Clubhouse. Этот проект, которому еще меньше года, оценивается уже в 1 миллиард долларов, а по другим оценкам еще больше. Популярность площадки растет. По данным РБК, на момент 10 февраля приложение скачало больше 5 миллионов пользователей.

И есть несколько причин такой популярности. Во-первых, туда внезапно стали переходить знаменитости: предприниматели, артисты и политики. В этом месте нетворкинг по-настоящему заиграл новыми красками. Внезапно дистанция между условным Илон Маском и пользователем сильно сократилась: для этого достаточно зайти в комнату. И если повезет, то даже можешь с ним пообщаться.

Во-вторых, в Clubhouse можно попасть только по приглашению и до тех пор, пока инвайты не стали копиться у всех стопками – это создавало ощущение эксклюзивности – словно вы попадаете в элитный клуб. И еще одна причина – в Clubhouse есть только живое общение. Популярность такого формата показывает, что голосовая коммуникация остается востребованной.

Мы тоже не удержались и поговорили о сквозной аналитике

Хотя недавно казалось, что все будет наоборот: изобрели мессенджеры для общения через текст, а тут словно заново изобретают радио и телефоны. Например, на фоне успеха такого формата Instagram объявил о выходе Live Rooms, где можно выступать нескольким ведущим, в том числе и зрителям. А российский предприниматель Андрей Андреев заявил о том, что сервис аудиоэфиров Stereo уже запустился в России.

Вся эта история показывает: простой человеческий голос всегда будет нужен, потому что сухого текста сообщения не всегда достаточно. По всей видимости, только текстовых чат-ботов с заскриптованными ответами не хватит, если хотите эффективный маркетинг и общение с клиентами. Когда у вас сильно заболел зуб, не открывается дверь или сломалась сантехника, вы вряд ли будете отправлять онлайн-форму. Вам важно получить обратную связь как можно скорее, а не дожидаться, пока заявку по электронной почте откроет и прочитает менеджер.

Казалось бы, это все понятно: есть традиционно звонящие тематики – без общения голосом не обойтись. Однако тут уже стоит вопрос оптимизации маркетинга и управления отношения с клиентами. Дело в том, что рядового оператора колл-центра или менеджера по продажам уже будет недостаточно.

Всем нужно общение голосом, и не менее он нужен бизнесу, который учится работать с ним. И с каждым годом у него это получается все лучше и лучше: речевые технологии совершенствуются. Ими пользуются, потому что они помогают бизнесу оставаться конкурентоспособным. Искусственный интеллект уже не просто слушает нас, а способен говорить с нами.

Как голосовой ИИ помогает бизнесу

Согласно канонам экономики, любая фирма стремится к максимизации прибыли. И причем ей надо это сделать так, чтобы не издержки не сильно выросли. И в этом вопросе технологии речевого ИИ оказались во время и в нужном месте. Внедрение таких технологий проходит под лозунгом оптимизации ресурсов. Но как это оказалось полезно? Разберем на примерах.

Речевой искусственный интеллект нужен хотя бы банально перераспределить нагрузку и выжать максимум из имеющегося трафика. Этим уже пользуются крупные российские компании, например Альфа-Банк, «Тинькофф» и «Сбербанк». Этих голосовых роботов можно услышать, когда вы звоните в колл-центр. Тот же робот-помощник Альфа-Банка распознает обращения корпоративных клиентов более чем по 45 темам.

То есть вам больше не надо томительно висеть на линии в поисках и ожидании специалиста – система поймет, что вам нужно и сразу свяжет вас с нужным сотрудником. Эта технология помогла сэкономить компании около 1,7 миллиона долларов. Такой же принцип помогает «Сбербанку» решать до 65% запросов физических лиц еще на этапе общения с ИИ. Следующим шагом наверняка будет биометрия – определить клиента по голосу, чтобы защититься от мошенников. Впрочем, эта история уже по-немногу внедряется.

Тем не менее, бывают ситуации, когда тот же безупречный ИИ ошибается. Иногда это выглядит смешно – когда робот не смог нормально голосом поприветствовать Иванку Трамп и премьер-министра Индии Нарендру Моди на открытии саммита.

А иногда доходит до репутационного ущерба. Amazon, которого считают пионером ИИ, был вынужден свернуть проект по найму сотрудников. Алгоритмы отбирали сотни резюме на вакансии и, как оказалось, занижали оценки женщинам. Так происходило из-за того, что в компании в основном работали мужчины – скрипт учитывал гендер. В итоге пришлось отказаться от этой идеи. Несмотря на все возможности технологий, без человека пока не обойтись.

Бот с человеческим лицом

А как-то раз голосовой робот «Мегафона» даже смог за три дня обработать 90 тысяч абонентов. При этом система справилась с показателями продаж не хуже, чем рядовой оператор колл-центра. Ему не требовалось перерывов на обед, искать ответы на вопросы – все это было сделано автоматически. Клиенты могли даже не подозревать, что разговаривали на самом деле с виртуальным ассистентом.

И речевые технологии даже постепенно выходят на передовую бизнеса, а именно продажи. Сейчас искусственный интеллект умеет в режиме реального времени подсказывать оператору колл-центра или сотрудника отдела продаж. Для этого система распознает речь потенциального клиента, даже улавливает эмоции и советует сотруднику повернуть разговор немного в другом ключе.

Или представим ситуацию, пользователь обратился в интернет-магазин и хочет уточнить про товар из ассортимента. Уловив ключевое слово, ИИ тут же показывает всю необходимую базу знаний, благодаря чему экономится большое количество времени. А ведь раньше сотруднику приходилось тратить немало усилий, чтобы выяснить, что же имеет в виду клиент.

Окей, Google, принеси мне лиды

Казалось бы, что посреди всего этого праздника искусственного интеллекта делать маркетологам? Как уже говорилось выше, технологии умеют распознавать речь, а значит преобразовывать ее в текст и даже определять пол звонящего.

Сегментировать аудиторию по принципу «мужчина/женщина» – та еще задача для маркетолога. Раньше приходилось прослушивать каждый звонок и тегировать его. Такая разметка разметка требует много ресурсов, в том числе и финансовых.

Узнать, по какой услуге или товару чаще обращаются мужчины или женщины – та еще задача. А знание этой информации помогла бы маркетологам и предпринимателям узнать, что интересует клиентов на самом деле, а значит, стать к ней еще ближе. Однако ответы на эти и многие другие вопросы можно получить с технологиями речевой аналитики. Так было, пока не была создана речевая аналитика.

Ее принцип работы прост: сначала системе на примере показывают, какие звонки заканчиваются продажами, а какие – наоборот. Искусственный интеллект обучается и понимает, какие звонки приводят к сделкам, по какой услуге или продукту обратился клиент. Помимо этого, ИИ анализирует разговор и определяет пол. И что не менее важно для маркетологов, речевая аналитика связывает такие звонки с источниками трафика – так это реализовано в Calltouch Предикт.

Искусственный интеллект не стоит на месте. Каждый год функционал речевых технологий постоянно расширяется. По всей видимости, эта отрасль будет только расти – она уже доказала свою эффективность в деле. Возможно, когда-нибудь наступит день, когда помимо размещения призыва к действию дизайнеры будут искать место и для голосового ассистента.

Дякую — отзыв о Reef Oasis Beach Resort, Шарм-эль-Шейх, Египет

Вылет был по расписанию (туроператор Join Up), в отеле были уже около 8:00.
Браслеты надели в 10:00, когда закончился завтрак. Сразу отмечу, что багажной комнаты в отеле нет, чемоданы прибывающих и уезжающих туристов остаются на улице при входе в корпус, где находится ресепшн. После завтрака поесть можно в баре на пляже, где около 11.00 (по расписанию, в реальности чуть позже) начинают готовить фаст-фуд: жарят котлетки и картофель фри, к ним подают овощи и булочки для бургеров. Позже выпекают пиццу. За всем этим выстраивается огромная очередь. Из напитков на этом баре: вода, юпи, Sprite, Cola, Fanta, пакетированный чай, растворимый кофе Nescafe, пиво. Стоят чайники с горячей водой и ёмкость с холодным молоком.
Поселили нас около 13.30. Номер в корпусе 8 (8106), напротив гриль ресторана, вблизи ресепшн. Номера в этом корпусе без балконов, выход на так называемую «террасу» с пластиковыми столиком и двумя стульями. Возможности сушить вещи нет, только на данных стульчиках под обозрением проходящих мимо людей и проезжающих мимо бусиков. Номер староват, мебель и сантехника нуждаются в обновлении. Но мы обратили на это внимание сразу, при заселении, потом это не имело значения, потому как с раннего утра были на море и возвращались ближе к 17.00. Уборка каждый день, постельное белье сменили один раз за 10 дней отдыха. Оставленные чаевые на качество уборки не влияют. Полотенца меняют, когда оставляешь на полу и то, не всегда. У нас забрали третий комплект полотенец (нас отдыхало трое), обращались на ресепш, обещали принести в течение 10 мин три дня подряд, так и не принесли, отпуск начал подходить к концу и мы перестали спрашивать.
В номерах есть электрочайник, пакетированный чай, кофе Nescafe, сухие сливки, чашки. Каждый день приносят воду без газа 1,5л.
Номера 8-го корпуса расположены в непосредственной близости с корпусами отеля «Sentido Reef Oasis Senses Resort». Территория отелей общая, отдыхающие в «Sentido» могут пользоваться территорией, пляжем, барами и ресторанами «Reef Oasis Beach», а также имеют ряд преимуществ в виде более новых номеров, полотенец и лежаков на пляже, дополнительного отдельного бара с баночным пивом на пляже. Отдыхающие «Reef Oasis Beach» могут пользоваться только Аквапарком и баром при нём с горячими закусками (пиццой), который находится на территории «Sentido».
Перемещаться по территории двух отелей очень удобно на постоянно курсирующих бусиках с очень приветливыми водителями, которые готовы «подобрать» в любой «точке» на пути, пусть тебе и осталось пройти всего два шага к месту назначения). Пешком от 8-го корпуса к морю 7-10 мин. прогулочным шагом.
Территория отеля огромная и ухоженная. Растут преимущественно кактусы, фикусы, пальмы. Есть лавочки и беседки. Несколько бассейнов с барами, возле которых мало отдыхающих, все в основном возле моря. Есть «джакузи» с холодной водой рядом с пляжем и основным рестораном.
Пляж большой, можно разделить на зоны: возле колонок с громкой музыкой, немного дальше за понтоном «релакс зона» и возле входа в море с берега больше отдыхающих с детьми. Лежаков много, но хватало не всем. Те, кто приходил на пляж около 10.00 могли остаться без лежака, мы приходили рано, поэтому с такой проблемой не сталкивались.
Есть вход в море с берега, очищенный от кораллов, но нужно быть острожным, потому как на дне попадаются камни с острыми иглами ежей. Есть травмоопасный понтон, по которому ходить – испытание, особенно, когда много людей и шатает в разные стороны, с постоянно проваливающимися «квадратиками», которые однажды таки провалятся полностью и кого-то травмируют. При такой загрузке отеля и стоимости отдыха понтон можно привести в порядок, затянуть крепче, сделать как в зоне спуска в море, а еще лучше полностью деревянным, как на входе. Спасатель на понтоне абсолютно равнодушный: тонешь, не можешь поднять на понтон из моря – ему все равно, включает музыку на телефоне и сидит, иногда пару раз посвистит за день – всё.
Риф шикарный. Главное — отплыть от понтона и можно и влево и вправо – везде интересно, островками кораллы, а разнообразие рыб не оставляет равнодушным: мурены, скаты, титаны, баракуды, рыбы-иглы, наполеоны и многие-многие другие. Сложно описать, нужно видеть. К отелю приплывают яхты с туристами поплавать, в определенные дни насчитывали 12-14 штук, это говорит о том, что здесь очень красивый риф. На пляже отеля есть дайвинг центр, но мы не погружались, плавали с масками.
В отеле два основных ресторана и гриль ресторан, работающий на ужин. Про A la carte ничего не скажу – не были там, понравился главный ресторан «Ла Цитадель»: чисто, скатерти меняют после каждого посетителя в течение обеда/ужина, прекрасный вид на море, а также Гриль ресторан. «Ла Джаконда» — итальянский ресторан показался грязным и напоминал столовую в начале отдыха, но потом ходили и туда — нормально. Питание отличное, разнообразное и все вкусно. Выбор большой: рыба и гриль и во фритюре, мясо говядина, курица, осьминоги, крабы, один раз были «суши», овощи, соленья, паста, рис, картофель фри присутствовал всегда и везде). Пицца в ресторане вкуснее, чем в баре на пляже. Из фруктов постоянно были: яблоки, бананы, гуава, апельсины и дыни. Один раз давали хурму и гранат. Сладкое однотипное: тортики с кремом и песочные пирожные в разных исполнениях. На завтрак – круассаны и булочки, варенье, сухие завтраки, жарили омлет/яичницу, овсянка/рис на молоке.
В гриль ресторане каждый вечер одинаковое меню: куриный шашлык, кебаб, печеный картофель, овощи гриль, салаты. Но все очень вкусно.
Спиртные напитки все местного производства (водка, пиво, ром, виски, бренди), делают коктейли однотипные с разными сиропами алкогольные/безалкогольные, пакетированных соков нет, только «юпи». На баре возле ресепшн вкусный кофе из кофемашины.
Анимация в отеле делится на «итальянскую» и «для остальных туристов». Гимнастика, дартс, танцы на пляже в море – для итальянцев проводятся, где проводится все это для остальных отдыхающих и проводится ли вообще — не знаю, аниматоры ни разу не приглашали. Вечерние шоу программы делятся на два амфитеатра – итальянская анимация и «наша». У итальянцев были один раз: весело и дружно. У нас весело только, когда участвуют туристы (конкурсы разные), остальное – это постановочные танцы аниматоров на уровне школы или шутки, которые никто не понимает, люди массово уходили с таких шоу. Аниматоры особо не напрягаются в отеле, можно сказать, что анимации практически нет.
Каждый вечер в баре возле ресепшн играет живая музыка, один раз в неделю – караоке. Танцы каждый вечер до 23.00. Из развлечений — всё.
Перед поездкой читали много отзывов о том, что к итальянцем лучше отношение, а нас держат за «второй сорт», переживали по этому поводу, а зря. Мы ничего такого на себе не почувствовали, отношение прекрасное со стороны персонала, все очень приветливые, постоянно улыбались, здоровались. Видели на завтраке, когда стоишь в очереди за омлетом, как повар вне очереди давал омлет итальянцу, но без какого-либо хамства, и, возможно, за отдельные чаевые. Итальянцы, кстати, тоже приветливые и доброжелательные. А, после очередного заезда украинцев, мы их и видеть в отеле перестали. Отель очень загружен украинцами, каждый день прибывало по несколько автобусов, видимо из-за активной рекламы отеля, туристы прибывали и прибывали. В связи с этим в ресторанах были очереди постоянно за едой, очереди на вход в ресторан, что создавало дискомфорт, на пляже начали довозить б/у лежаки. Людей в конце ноября было очень много.
Wi-fi в отеле работает только на ресепшн, но лучше он работает даже возле него на улице и, конечно, утром-днем, когда все на пляже.
Возле отеля: Il Mercato — улочка с торговыми лавками, ресторан морепродуктов «Farsha» и «Alf Leila Wa Leila» с шоу 1001 ночь. В 10 мин езды Старый город.

Отель, на мой взгляд, хорош для семейного отдыха с детьми. Молодёжи будет скучно. Море шикарное и есть куда выйти прогуляться.
Плюс отеля в том, что он находится в бухте, где нет ветров и соответственно нет красного флага на купание.

Русско-грузинский разговорник с произношением.

Да  Хо (вежл. — диах)
Нет Ара
Спасибо, большое спасибо Мадлобт
Пожалуйста Гэтаква
Не за что Араприс
Извините Бодиши
Здравствуйте Гамарджоба (Гамарчоба), мн. ч. — Гамарджобат (гамарчобат)
До свидания Нахвамдис
Пока Джэрджэробит
Доброе утро Дила мшвидобиса
Добрый день Дхэ мшвидобиса
Добрый вечер Саламо мшвидобиса
Спокойной ночи Г’хамэ мшвидобиса
Как это сказать по… Рогор икнэба эс…?
Вы говорите по… Лапаракобт… ?
Английски Инглисурад
Французски Прангулад
Немецки Гэрманулад
Я  Мэ
Мы  Чвэн
Ты  Шэн
Вы  Тквэн
Они Исини
Как вас зовут? Ра гквиат?
Хорошо Каргад
Плохо Цудад
Жена Цоли
Муж Кмари
Дочь Калишвили
Сын Важишвили
Мать Дэда
Отец Мама
Друг Мэгобари
Здравствуй(те)! Гамарджоба
Привет! Салами!
Доброе утро! Дила мшвидобиса!
Добрый вечер! Сагамо мшвидобиса!
Как поживаете? Рогор харт?
Спасибо, хорошо Гмадлобт, каргад
Отлично! Чинебулад!
Очень хорошо! Дзалиан каргад!
Не совсем хорошо! Арц ту исе каргад!
Так себе! Ара мишавс!
Плохо! Цудад!
Вы бледны. Тквен пермкртали харт.
Да, я плохо себя чувствую. Диах, тавс цудад вгрдзноб.
Что с вами? Ра могивидат?
Наверное, у меня температура. Или просто устал(а). Албат сицхе маквс, ан убралод, давигале.
Как поживают ваши? Тквенеби рогор ариан?
Спасибо, по старому. Гмадлобт, дзвелебурад.
Разрешите познакомиться. Я… Неба мибодзет гагецнот. Ме вар…
Будьте знакомы. Ицнобдет ертманетс.
Познакомьтесь с моим другом. Гаицанит чеми мегобари.
С удовольствием. Сиамовнебит.
Рад(а) знакомству с вами. Мохарули вар, ром гагицанит.
И я. Мец асеве.
Много о вас слышал(а). Тквензе беври мсмениа.
Вы знакомы с этой девушкой? Ицнобт ам гогонас?
Ну, конечно! Рогор ара!
Я ее (его) не знаю. Ме мас ар вицноб.
Он(а) хочет с вами познакомиться. Мас унда тквени гацноба.
Мы с ним старые друзья. Чвен дзвели мегобреби варт.
Прошу пожаловать сегодня к нам в гости на обед, на ужин… Гтховт чемтан мобрдзандет стумрад садилзе, вахшамзе…
Спасибо, с большим удовольствием! Гмадлобт, диди сиамовнебит!
К сожалению, не могу, я занят(а)! Самцухарод ар шемидзлиа, дакавебули вар!
Не пойдёте ли вы сегодня в театр? Хом ар цамохвалт дгес театрши?
Пойду! Цамовал!
Это будет очень интересно для меня! Ес дзалиан саинтересо икнеба чемтвис.
Войдите! Шемобрдзандит!
Садитесь! Дабрдзандит!
Попробуйте, пожалуйста. Мииртвит (гасинджет) ту шеидзлеба.
Будьте как дома! Тави исе игрдзенит, рогорц сакутар сахлши!
Я согласен (согласна) Ме танахма вар.
Конечно. Ра ткма унда.
Правильно. Сцориа.
И я так думаю. Мец асе впикроб.
Очень хорошо. Дзалиан карги.
Я того же мнения. Мец ам азрис вар.
Конечно же, так лучше. Ра ткма унда, асе укетесиа.
Все в порядке. Квелапери ригзеа.
Я думаю, вы правы. Чеми азрит, тквен мартали харт.
Это действительно так. Ес мартлац асеа.
Наши мысли совпадают. Чвени азреби ертманетс емтхвева
Можно у вас попросить? Шеидзлеба гтховот?
Очень вас прошу! Дзалиан гтховт!
У меня к вам просьба! Тквентан тховна маквс!
Прошу вас учесть мою просьбу! Гтховт чеми тховна гаитвалисцинот
Мне разрешили. Неба дамртес.
Это ваше право, поступайте, как хотите! Ес тквени небаа, рогорц гиндат исе моикецит!
Можно войти? Шеидзлеба шемовиде?
Можно открыть (закрыть) окно? Шеидзлеба гаваго (давкето) панджара?
Можно взять журнал? Шеидзлеба авиго журнали?
Можно здесь сесть? Шеидзлеба ак давджде?
Можно закурить? Шеидзлеба мовцио?
До свидания! Нахвамдис!
Прощай! Мшвидобит!
Пока! Джер-джеробит!
Спокойной ночи! Гаме мшвидобиса!
Не пропадай! Ну даикаргеби!
Надеюсь, скоро увидимся! Имеди маквс, мале шевхвдебит!
Мне очень обидно! Дзалиан мцкенс!
Это уже слишком! Ес укве метисметиа!
Пожалуй, хватит! Вгонеб сакмарисиа!
Ужас! Сашинелебаа!
Странно! Уцнауриа!
Госпожа! Калбатоно!
Друг! Мегобаро!
Господин! Батоно!
Девушка! Гогона!
Извините! Бодиши!
Простите! Мапатиет!
Прошу извинить! Гтховт мапатиот!
Извините, что беспокою! Бодишс гихдит, ром гацухебт!
Извините, я вам не мешаю? Бодиши, хелс хом ар гишлит?
Извините, я занят(а). Укацравад, ме дакавебули вар.
Извините, я спешу. Укацравад, мечкареба.
Извините, что заставил(а) вас ждать. Мапатиет, ром галодинет.
Извините, что перебил(а) вас. Мапатиет, ром саубари шегацкветинет.
Извините, но вы ошибаетесь! Мапатиет, маграм тквен цдебит
Что вы хотите? Ра гнебавт?
Ничего. Арапери.
Хочу купить книги. Минда викидо цигнеби.
Хочу изучить иностранный язык. Минда уцхо эна шевисцавло.
Очень хочу отдохнуть. Дзалиан минда дависвено
Быть бы сейчас дома! Нетави сахлши вико!
Хоть бы что-нибудь получилось! Нетави раме гамовидес!
Этого бы я очень хотел(а) Эс ки дзалиан миндода.
Очень хочу вас видеть! Дзалиан минда тквени нахва!
Если бы я мог(ла) вам помочь! Нетави шемедзлос тквени дахмареба!
Хочу отправиться… Минда гавемгзавро…
Хочу осмотреть город… Минда калаки даватвалиеро…
Сегодня я собираюсь много чего делать Дгес беври рамис гакетеба минда.
Спасибо! Гмадлобт!
Большое спасибо! Диди мадлоба!
Заранее благодарю вас! Цинасцар гихдит мадлобас!
Я вам очень благодарен (благодарна)! Тквени дзалиан мадлобели вар!
Спасибо, не беспокойтесь! Гмадлобт, ну сцухдебит!
Вы очень любезны! Тквен дзалиан тавазиани брдзандебит!
Большое спасибо за помощь! Диди мадлоба дахмаребисатвис!
Что вы! Какой может быть разговор! Рас амбобт! Ес ра салапаракоа!
Ни в коем случае! Аравитар шемтхвеваши!
Нельзя! Ар шеидзлеба!
Я против! Мэ цинаагмдеги вар!
Я не согласен (согласна) с вами! Ме ар гетанхмебит!
Не думаю. Ара мгониа.
Вовсе нет. Срулиадац ара.
Не хочу! Ар минда!
К сожалению, не могу. Самцухарод, ар шемидзлиа!
Из этого ничего не выйдет. Акедан арапери гамова.
Это меня не касается. Ес ме ар мехеба.
Вы ошибаетесь! Тквен цдебит!
Я очень рад(а)! Дзалиан михариа!
Вы меня очень обрадовали! Ме тквен дзалиан гамахарет!
Рад(а) вас видеть! Михариа тквени нахва!
Мне очень нравится! Дзалиан момцонс!

украинских фраз. Слова на украинском языке

Общие фразы на английском языке Украинских фраз / слов
да Так
Нет Ni
Прошу прощения Выбачтех
Пожалуйста Будь ласка
Не могли бы вы мне помочь Допоможет буд ласка
я Я, как в слове ярд
Ты Ty
Ты Vy (формальный)
Мы Мой
Она Вона
Он Вин
Это Vono
Они Вони
Спасибо Дьякую
Большое спасибо Дуже дьякую
Не упоминай это Нема-за-що
Ты говоришь по-английски? Вы розмовляете англискоу?
женщина жинка
человек чоловик
сын син
дочь донька
мама Мэти
отец тато
я не понимаю Я не розумию
Не могли бы вы говорить медленно? Говорить повильно
Как тебя зовут? Як Вас зватый?
Меня зовут Джон Мене зватый Иоанн.
Я из Соединенных Штатов Америки Я из сплученых штатив Америки.
отель Gotel ‘
Доброе утро Доброго ранку
Добрый вечер Доброго вечера
Привет Здравствуйте Привить
Рад вас видеть! Рады вас бачиты.
До свидания Допобаченния
любовь кохання
Я люблю вас Ya tebe kohaju
дорогой Люба
Моя любовь Любовь моя

Путешествие по Западной Украине

Поскольку мой источник Travel West Ukraine рассказывает о путешествии по West Украины, я хотел бы помочь вам с некоторыми основными украинскими словами, которые люди обычно используют для общения в Западной Украине.Да, они говорят на специфическом западноукраинском диалекте (особенно в сельской местности), который отличается от правильного украинского языка. Например, мой муж канадец, западноукраинского происхождения, поэтому хорошо знает западноукраинский диалект. В то же время он не понимает многих слов правильного украинского языка (словарного).
Что ж, на самом деле, если вы путешествуете по Западу Украины, вы можете абсолютно использовать свои знания правильного украинского языка в разговорах: все на украинском Западе вас прекрасно поймут.Но если вы хотите быть ближе и дружелюбнее к местным жителям, использование некоторых специфических языковых функций даст вам дополнительный бонус в общении с западноукраинцами.
Итак, начнем: приветственные слова, которые обычно используются на Западе Украины.

Здравствуйте! или Привет! Привет!

Важно! Привет! на западе Украины подходит для приветствия людей, родившихся после 1940-х годов. Людям, родившимся до 1940-х годов, особенно если вы путешествуете по сельской местности Западной Украины, лучше использовать Добрый ранок !, Добрый день! или Добрый вечер! зависит от времени суток.

Доброе утро! Добрый ранок! (Правильное украинское произношение — Dobrogo ranku!)

Добрый день! Добрый день! (Правильное произношение — Доброго дня!)

Добрый вечер! Добрый вечер! (Правильное произношение — Доброго вечера!)

Спокойной ночи! Добранич! (Правильное произношение — Na dobranich!)

До свидания! или Пока! Бувайте здоровья! обычно используется как Good bye! в общении с пожилыми людьми; Па-па! до свидания! для молодежи.(Правильный украинский До свидания! это Дай побачення!)

Спасибо! Дьякую! (Есть две правильные украинские версии этого приветствия: собственно, Дьякую! и Спасиби! Второй — больше русского влияния)

Большое спасибо! Дуже дякую! (Правильные версии — это, собственно, Дуже дякую! сама и Великие спасиби!)

Добро пожаловать! Прошу! (Правильные слова — Будь ласка!)

Между прочим, Прошу или Будь ласка также имеет другое значение в украинском языке:

Пожалуйста! Прошу! (Правильные слова — Будь ласка!)

Кроме того, на Западе Украины широко используется слово Прошу , если вы не слышали или не понимали, что сказал ваш собеседник:

Что сделал ты говоришь? Прошу?

Если воспользуетесь словом Прошу! (Прошу?) в разговорах в городе Львове, который является сердцем Запада Украины, местные жители будут относиться к вам с двойным уважением и будут думать о вас как о чрезвычайно вежливом и интеллигентном человеке.

А вот очень интересное украинское приветствие, очень своеобразное (по крайней мере, я не нашел подобного приветствия в других языках). Эти слова — День Божьего Счастья! а они в прямом смысле подлые Дай бог счастья тебе! или Божье помагай! , которые буквально означают Помоги тебе Бог! Это обычное приветствие, которое можно использовать вместо Hello! украинцам (украинцам), которые в настоящее время выполняют какую-либо тяжелую физическую работу, например, занимаются сельским хозяйством или садоводством; так что если бы можно было сказать день Божье Счастья! тому, кто сейчас прополивает огород или доит корову, местные жители сразу же почувствуют к вам огромное уважение.
Еще одно замечание. День Божье Счастье! — это более типичная поговорка на Западе Украины, а Божий помагай! используется в сельской местности Центральной и Восточной Украины.

Имя Дьякую Значение? Что означает Дьякую

Значение имени Дьякую и анализ личности. Лишь немногие знают истинную сущность своих имен. Откройте для себя скрытый смысл ваших имен. Динамичный, яркий, инициативный, коммуникабельный и общительный. Практически всегда оптимистичный или жизнерадостный носитель хорошего настроения! Эмоциональный человек, известный своей щедростью и альтруизмом.

Будучи экстравертом, вы любите компанию других, потому что у каждого есть очаровательные качества. Вы твердо уверены, что люди живы, чтобы наслаждаться жизнью.

Нижняя строка?

Чуткая до глубины души ваша гиперчувствительность часто может давать ложные срабатывания. Для числа девять существуют любовные отношения с изучением нового и путешествиями (все виды путешествий). Всегда добивайтесь достижения своих целей добровольно и решительно.
Независимый человек, который изо всех сил пытается приспособиться, когда ему приходится отвечать властям.Тем не менее, иногда, когда это необходимо, вы можете быть особенно внимательными и послушными. Люди доверяют вам и полагаются на вас, потому что все знают, что на вас можно положиться. Честное, а иногда даже слишком прямое или откровенное высказывание.

Dyakuyu — отношение к работе

Счастье приходит к вам, когда вы чувствуете свободу в своих действиях и обретаете независимость.

Не любите однообразие, вы жаждете страсти и постоянно жаждете новых знаний или приключений. Прогрессивный человек, интуиция которого часто сбивает его с пути.Вроде бунтарь. Отказ подчиняться установленному порядку не мешает вам работать в команде под началом кого-то другого, если у вас есть свобода передвижения и вы можете принимать решения самостоятельно. Ваше путешествие, полное сюрпризов, часто выходит за рамки нормы.

Подходящие профессии: все сферы путешествий, торговли, туризма, связи. Совет по ремеслам, слушанию, занятиям в области права, международного права, исследований, науки, вооруженных сил, полиции. Иногда психология, ясновидение, астрология, магнетизм, оздоровление, массажи, гуманитарные, аудиовизуальные.

Что значит хорошее самочувствие для Дьякую?

Вы полны энергии!

Таким образом яркая, быстрая, эффективная, добровольная и динамичная покоряющая жизнь, не задавая вопросов. Но не забывайте уделять время себе и вести сбалансированный образ жизни. Один из способов добиться этого — немного больше организовывать свой день. Ваши слабые места: печень, живот, бедра, ноги, позвоночник, таз.

Дьякую означает на финансовом уровне

Никогда напрямую не стремиться к богатству.

Деньги — это лишь средство для достижения ваших желаний.Если когда-нибудь появится перекресток, на котором вам придется выбирать между внутренним миром или деньгами, вы в основном выберете гармонию. Дело в том, что такие решения всегда зависят от внешних обстоятельств. В финансовом отношении ваше путешествие состоит из взлетов и падений.

Дьякую, Спасиба Большой, говорит спасибо

Украинцы, которые получают от нас средства, всегда говорят по-украински «Спасибо большое» или «Дьякую». Это означает «Спасибо» или «Большое спасибо». На этой неделе мы, кажется, получили много благодарностей.

Одна из наших задач как канадских режиссеров — следить за проектами.Мы встречаемся с получателями ваших пожертвований, чтобы узнать и посмотреть, как были потрачены деньги. На этой неделе мы пошли на восток, недалеко от зоны конфликта, и на северо-запад, в деревню Николаиполь. Еще мы встречали людей в Запорожье. Поездка на восток привела нас в два небольших городка, где мы встретились с пастором церкви, которая активно участвует в социальных проектах в своей общине. Церковь поставляет чистую фильтрованную воду из своего колодца в небольшие деревни недалеко от зоны конфликта. Они также участвуют в приюте для освобожденных преступников, и мы помогли им купить еще один дом для людей, страдающих зависимостью.Пастор был очень рад показать нам все проекты, которые мы помогли им начать.

К сожалению, в это время Бен сильно простудился, и пастор угостил его настоящей украинской баней с «полноценным обедом», включая полезные кусочки зелени из сада, залитые горячей водой. Он все еще простужался, несмотря на полное погружение в очень холодный бассейн. Но что помогло, так это поездка в соседний город, где мы поддержали энергичную молодую женщину, которая успешно открыла пекарню.Ее теплая, обаятельная улыбка сочеталась с чудесным ароматом свежеиспеченного хлеба и вкусностей. При запуске пекарни мы сделали ремонт плиты, холодильника и здания. Пекарня стремится предоставлять определенное количество бесплатных товаров бедным, особенно пожилым людям, в их общинах. Это деревни, расположенные недалеко от зоны конфликта, где они проделали замечательную работу, пытаясь сохранить чувство нормальной жизни.

Большинство людей на этой территории работают на угольных шахтах. Четырехчасовая поездка в этот район (три часа в пути и один час в ямах) открыла обширные участки пышных зеленых полей, что вселило в жителей надежду на очень хороший урожай.

На обратном пути в Запорожье мы остановились и навестили семью ВПЛ из Крыма, которая при поддержке щедрого спонсора смогла приобрести недвижимость и начать пчеловодство. Они также выращивают розы для коммерческого использования. Нежные пчелы Николая опыляют цветущие акации и производят мед. Розы счастливы, что колодец дает достаточно воды для бизнеса. Это еще одна пара, которая с удовольствием произносит «Спасиба Большое».

Мы также отправились к северо-западу от Запорожья, чтобы посетить бывшую меннонитскую деревню Николаиполь.Обычно можно ожидать, что директора школ будут довольно трезвыми и травмированными, но, говоря спасибо за настенный шкаф в классе, Надежда выразила нам огромное спасибо.

Правление только что одобрило выделение средств на ремонт потолков в двух классах школы Надежды. Интересно, как она продемонстрирует свою благодарность, когда этот проект будет завершен.

Прямо рядом со школой находится бывшая меннонитская церковь в Николаиполе, в которой сейчас находится школьный спортзал. У этой церкви теперь было собственное обращение.Слэм-данк не означает крещение, пенальти не относится к ненадлежащему поведению, а трехочковый не относится к троице.

Окна — благодарность Министерства образования и местного самоуправления. Ваши пожертвования предоставили защитную сетку для этих окон.

Еще одна подлинная «Спасиба Большого» была написана Юрием и его женой Наташей, парой, которая резко изменила свою жизнь, полную пристрастий и отчаяния. Сейчас они возглавляют дело помощи бездомным в Запорожье.Наташа проходит курс бухгалтерского учета в их организации «Любовь без границ». Ей отчаянно нужны были компьютер и принтер. Мы встретились с ними, чтобы сказать им, что правление одобрило их запросы. Услышав хорошие новости, Юрий расплылся в широкой улыбке, затем на его глазах появилась слезинка. Затем он встал со стула и горячо нас поблагодарил. Мы уверены, что люди в холле «Интуриста» редко видят столь искреннюю благодарность.

Ольга, с Наташей и Юрием
Как канадский директор, работающий в Украине и член правления FOMCU, я хочу сказать вам, нашим донорам, «Спасиба Большое».Способствовать работе Меннонитского центра в Украина, вы можете сделать пожертвование «Друзьям меннонитского центра». Все чеки следует отправлять по почте Джорджу Дейку, Казначей, 3675 North Service Road, Beamsville, ON, L0R 1B1. Если вы хотите сделать пожертвование онлайн, перейдите на сайт www.canadahelps.org, введите «Mennonite Center Ukraine» и нажмите кнопку «Поиск». Затем нажмите «V» для «Просмотр» и «P» для «Профиль». Затем «Пожертвуйте сейчас».

«Спасибо за внимание!» или Как «освежить» вашу презентацию — European Business Association

07.05.2018

Слушайте онлайн Стоп Команда «Репрезент» Вы ведь часто видите эти слова? Выглядит как простой невинный слайд с еще более невинной фразой.Но будьте осторожны, чтобы не делать поспешных выводов. Давайте подумаем, как возникла фраза «Спасибо за внимание!» попасть на слайды в первую очередь? Скорее всего, он исходил из того же места, что и первые презентации с визуализацией — из академической среды. До того, как были разработаны специальные компьютерные программы, для создания слайдов многие школы и университеты использовали кодоскопы (см. Рисунок ниже). Они помогли спроецировать текст, который учитель написал на прозрачных пленках, на доску или стену.Особенно вежливый учитель любил писать в конце урока что-то вроде «Урок окончен». Спасибо! Сама идея отличная — поблагодарить тех, кто внимательно слушал, поэтому я не могу винить учителей за эту фразу. Что произойдет дальше? Времена меняются, и научный прогресс не ждет тех, кто опаздывает. Появится PowerPoint. Теперь слайды выглядят более эффектно, хотя бы по той причине, что они приобрели удобочитаемость и цвет. Но ведь их по-прежнему делают те же учителя, что и раньше.И они до сих пор благодарят нас, прилежных учеников, за внимание, которое мы им уделяем. Все, что происходит дальше, довольно просто: мы вырастаем, начинаем осваивать безграничный мир публичных выступлений и презентаций, стараемся делать собственные слайды и благодарим наших слушателей за то внимание, которое мы получили от них. Кажется, что все находится в такой идеальной гармонии и даже немного сочно, что проблема, которая скрывается за благородным финальным слайдом, не может быть замечена с первого взгляда. И эта проблема существует.И он растет в геометрической прогрессии, уже напоминая небольшую катастрофу в мире связи. И название этой катастрофы простое — ваша презентация пропала зря. Почему? Чтобы не быть многословным и не писать воспоминания о том, как одна простая фраза затопила сотни презентаций, я просто приведу пример, который вы видели в своей жизни не раз. Когда мы были детьми, наши родители напоминали нам о гигиене и о том, как важно тщательно мыть руки перед едой.Иногда ленились: совсем не мыли их и бежали прямиком к столу, где уже ждал вкусный обед. Теперь представьте, что ваш ребенок делает или собирается сделать то же самое, и вы обязаны объяснить, насколько важно мыть руки. Так ты говоришь ребенку — На наших руках живут бактерии. Мы их не видим, но они есть. Еще больше их попадает к нам в руки, когда мы прикасаемся к вещам, где они живут — мобильным телефонам, дверным ручкам, обуви. Если не мыть руки, микробы попадают в пищу, а значит, и в живот.Из-за этого вы можете заболеть и почувствовать себя плохо. Вы понимаете? — Да. — Спасибо за Ваше внимание! Итак, что будет дальше? Ваш ребенок будет мыть руки перед едой? Возможно, хоть раз. И тогда он просто забудет, какой вред могут нанести микробы на руках. Все, что вам нужно было сделать, это просто закончить диалог призывом к действию. — … Вы понимаете? — Да. — Тогда пошли, вымой руки! То же самое может случиться в ресторане во время романтического ужина, когда парень делает предложение девушке.Он говорит, что они вместе уже 7 лет и как это важно для него; сколько всего они пережили вместе и сколько еще впереди; затем достает из кармана обручальное кольцо и говорит: Спасибо за внимание! Примет ли она его предложение? Едва. Я знаю, о чем вы думаете: это не имеет ничего общего с презентациями, и ваши примеры слишком преувеличены. Это неправда. Ваша презентация — это тоже своего рода предложение, которое вы делаете аудитории.Его содержание зависит от того, скажут ли зрители: «Да» или нет. И шансы на неудачу чрезвычайно высоки, если люди считают, что для вас важнее получить что-то от них, а не дать им что-то: знания или возможности для решения их проблем. Одна простая фраза может многое изменить. Это относится и к презентациям. Люди ощущают неискренность и формальность, а неосторожная фраза в конце презентации может испортить впечатление даже от хорошего выступления и хороших слайдов.Заключительная часть презентации важна, поскольку от нее сильно зависит, достигнете ли вы своих целей, представив их. Кстати, о целях. Не может быть целью заслужить внимание публики. Точнее это близко к нарциссизму. Но изменить отношение людей к курению, привлечь аудиторию к банковскому сервису, увеличить количество постоянных посетителей сайта — вот какая цель должна быть. И здесь вам понадобится сильная презентация. Всегда ли уместен призыв к действию? Конечно, нет.Во многом это зависит от аудитории. Например, было бы неуместно заканчиваться призывом к действию во время выступления на ежеквартальном селекторе компаний, демонстрации результатов работы и определения дальнейших планов, потому что это не будет иметь никакого значения для аудитории. В этом случае вы просто скажете это себе. Также неуместно призывать к действию, если аудитория состоит из профессоров и ученых. Скорее всего, им просто нужны ресурсы, которые помогут им больше узнать о вашей идее в непринужденной обстановке дома.То же самое касается презентаций для инвесторов, где ссылки были бы более уместными, чтобы они могли больше узнать о вашем проекте и, конечно же, информацию с вашими контактами. Итак, помимо призыва к действию, на последнем слайде вы можете показать: ваши контактные данные, следующие шаги (веб-сайты, статьи или другие ресурсы), логотип компании, цитата, подходящая к контексту, впечатляющее фото, соответствующее посылке презентации. Давайте посмотрим на примеры таких слайдов: Пример цитаты.Образцовая речь Гая Кавасаки на TEDxBerkeley об искусстве инноваций. Пример изображения. Илон Маск завершает свою презентацию Tesla Unveils Powerwall 2 & Solar Roof слайдом, на котором показаны дома, оборудованные солнечными панелями Tesla. Изображение и текст. Билл Гейтс завершает выступление на слайде TED цифрой 0 на фоне изображения. Вряд ли это будет что-то значить для тех, кто не видел презентации, но для аудитории это был впечатляющий слайд с напоминанием.Слайд с вопросом. Всегда нужно быть осторожным, заканчивая таким слайдом. Но для великолепной презентации Алана Гора о возможной экологической катастрофе этот слайд стал идеальным. Изображение и логотип. Джефф Безос завершает презентацию своего детища Fire Phone логотипом смартфона и его изображением на слайде. Слайд с контактами + шутка, которая была в начале лекции, а потом повторилась. Команда «Репрезент» всегда оставляет свои контакты на слайдах по окончании мастер-классов и лекций, чтобы аудитория без проблем могла их найти и попросить о помощи;) А теперь самое интересное. Что делать, если речи нет? Если вы хотите отправить презентацию по электронной почте? Нет возможности сказать спасибо? Точно! Тот факт, что вы отправляете слайды по электронной почте, не отменяет губительного эффекта финального слайда с благодарностью за внимание.В этом случае все же важно определить цель вашей презентации и показать ее читателю. По-прежнему важно сделать сильный и запоминающийся финал. Также важно не упустить шанс произвести впечатление и не тратить зря время и ваше, и время получателя. Есть только одно отличие — актуальность. Вдохновляющая фотография на последнем слайде будет отлично смотреться, если будет сопровождаться комментарием докладчика, но вряд ли будет иметь глубокий смысл, если докладчика нет. Будет просто хорошая, красивая картинка.Но если вы добавите к нему короткий комментарий на слайде, он сразу же передаст сообщение получателю. Другие варианты финального слайда (цитата, контакты, логотип, ресурсы) достаточно универсальны и подходят для презентации, которую вы собираетесь отправить по электронной почте. И вот еще Хорошие новости для тех из вас, кто все еще чувствует себя обязанным поблагодарить кого-то в конце выступления: вы можете сделать это двумя простыми словами Спасибо! Произнесите их после появления последнего слайда презентации и, желательно, сделайте паузу в несколько секунд.Как я уже сказал, в благодарности нет ничего плохого, но она не должна быть последним посланием для вашей аудитории. Воодушевляйте, вдохновляйте, мотивируйте!

Команда «Репрезент» Вы видите эти слова довольно часто, не так ли?

Похоже на простой невинный слайд с еще более невинной фразой. Но будьте осторожны, чтобы не делать поспешных выводов. Давайте подумаем Как возникла фраза «Спасибо за внимание!» попасть на слайды в первую очередь? Скорее всего, он исходил из того же места, что и первые презентации с визуализацией — из академической среды.

До того, как были разработаны специальные компьютерные программы, для создания слайдов многие школы и университеты использовали кодоскопы (см. Рисунок ниже). Они помогли спроецировать текст, который учитель написал на прозрачных пленках, на доску или стену. Особенно вежливый учитель любил писать в конце урока что-то вроде «Урок окончен. Спасибо!» Сама идея отличная — поблагодарить тех, кто внимательно слушал, поэтому я не могу винить учителей за эту фразу.

Что будет дальше?

Времена меняются, и научный прогресс не ждет тех, кто опаздывает. Появится PowerPoint. Теперь слайды выглядят более эффектно, хотя бы по той причине, что они приобрели удобочитаемость и цвет. Но ведь их по-прежнему делают те же учителя, что и раньше. И они до сих пор благодарят нас, прилежных учеников, за внимание, которое мы им уделяем.

Все, что происходит дальше, довольно просто: мы вырастаем, начинаем осваивать безграничный мир публичных выступлений и презентаций, стараемся делать собственные слайды и благодарим наших слушателей за то внимание, которое мы получили от них.

Кажется, что все находится в такой совершенной гармонии и даже немного сочно, что проблема, которая скрывается за благородным финальным слайдом, не может быть замечена с первого взгляда. И эта проблема существует. И он растет в геометрической прогрессии, уже напоминая небольшую катастрофу в мире связи.

И название этой катастрофы простое — ваша презентация была потрачена впустую.

Почему?

Чтобы не быть многословным и не писать воспоминания о том, как одна простая фраза «затопила» сотни презентаций, я просто приведу пример, который вы видели в своей жизни не раз.

Когда мы были детьми, наши родители напоминали нам о гигиене и о том, как важно тщательно мыть руки перед едой. Иногда ленились: совсем не мыли их и бежали прямиком к столу, где уже ждал вкусный обед.

Теперь представьте, что ваш ребенок делает или собирается сделать то же самое, и вы обязаны объяснить, насколько важно мыть руки. Так вы говорите ребенку

— На наших руках живут бактерии.Мы их не видим, но они есть. Еще больше их попадает к нам в руки, когда мы прикасаемся к вещам, где они живут — мобильным телефонам, дверным ручкам, обуви. Если не мыть руки, микробы попадают в пищу, а значит, и в живот. Из-за этого вы можете заболеть и почувствовать себя плохо. Вы понимаете?

— Да, знаю.

— Спасибо за внимание!

Итак, что будет дальше? Ваш ребенок будет мыть руки перед едой? Возможно, хоть раз. И тогда он просто забудет, какой вред могут нанести микробы на руках.Все, что вам нужно было сделать, это просто закончить диалог призывом к действию.

-… Вы понимаете?

— Да, знаю.

— Тогда давай, вымой руки!

Подобное может случиться в ресторане во время романтического ужина, когда парень делает предложение своей девушке. Он говорит, что они вместе уже 7 лет и как это важно для него; сколько всего они пережили вместе и сколько еще впереди; затем достает из кармана обручальное кольцо и говорит: «Спасибо за внимание!» Примет ли она его предложение? Едва.

Я знаю, о чем вы думаете: «Это не имеет ничего общего с презентациями, и ваши примеры слишком преувеличены». Это неправда. Ваша презентация — это тоже своего рода предложение, которое вы делаете аудитории. Его содержание зависит от того, скажет ли аудитория «Да» или нет. И шансы на неудачу чрезвычайно высоки, если люди считают, что для вас важнее получить что-то от них, а не дать им что-то: знания или возможности для решения их проблем.

Одна простая фраза может многое изменить.Это относится и к презентациям. Люди ощущают неискренность и формальность, а неосторожная фраза в конце презентации может испортить впечатление даже от хорошего выступления и хороших слайдов.

Заключительная часть презентации важна, поскольку от нее сильно зависит, достигнете ли вы своих целей, представив их. Кстати, о целях. «Заслужить внимания публики» не может быть целью. Точнее это близко к нарциссизму. Но «изменить отношение людей к курению», «привлечь аудиторию к банковскому сервису», «увеличить количество постоянных посетителей сайта» — вот какой должна быть цель.И здесь вам понадобится сильная презентация.

Всегда ли уместен призыв к действию?

Конечно, нет. Во многом это зависит от аудитории. Например, было бы неуместно заканчиваться призывом к действию во время выступления на ежеквартальном селекторе компаний, демонстрации результатов работы и определения дальнейших планов, потому что это не будет иметь никакого значения для аудитории. В этом случае вы просто скажете это себе.

Также неуместно призывать к действию, если аудитория состоит из профессоров и ученых.Скорее всего, им просто нужны ресурсы, которые помогут им больше узнать о вашей идее в непринужденной обстановке дома. То же самое касается презентаций для инвесторов, где ссылки были бы более уместными, чтобы они могли больше узнать о вашем проекте и, конечно же, информацию с вашими контактами.

Итак, помимо призыва к действию, на последнем слайде вы можете показать:

  • Ваши контактные данные,
  • следующих шагов (веб-сайты, статьи или другие ресурсы),
  • логотип компании,
  • цитата, подходящая к контексту,
  • впечатляющее фото, соответствующее посылке презентации.

Давайте посмотрим на примеры таких слайдов:

Пример цитаты. Образцовое выступление Гая Кавасаки на TEDxBerkeley на тему «Искусство инноваций».

Пример изображения. Илон Маск завершает свою презентацию «Tesla представляет Powerwall 2 и солнечную крышу» слайдом, на котором показаны дома, оборудованные солнечными панелями Tesla.

Изображение и текст. Билл Гейтс завершает выступление на слайде TED цифрой «0» на фоне изображения.Вряд ли это будет что-то значить для тех, кто не видел презентации, но для аудитории это был впечатляющий слайд с напоминанием.

Слайд с вопросом. Всегда нужно быть осторожным, заканчивая таким слайдом. Но для великолепной презентации Алана Гора о возможной экологической катастрофе этот слайд стал идеальным.

Изображение и логотип. Джефф Безос завершает презентацию своего детища Fire Phone логотипом смартфона и его изображением на слайде.

Слайд с контактами + шутка, которая была в начале лекции, а потом повторилась. Команда «Репрезент» всегда оставляет свои контакты на слайдах по окончании мастер-классов и лекций, чтобы аудитория без проблем могла их найти и попросить о помощи;)

А теперь самое интересное

Что делать, если речи нет? Если вы хотите отправить презентацию по электронной почте? По-прежнему нет возможности сказать «Спасибо»? Точно! Тот факт, что вы отправляете слайды по электронной почте, не отменяет губительного эффекта финального слайда с благодарностью за внимание.В этом случае все же важно определить цель вашей презентации и показать ее читателю. По-прежнему важно сделать сильный и запоминающийся финал. Также важно не упустить шанс произвести впечатление и не тратить зря время и ваше, и время получателя.

Есть только одно отличие — актуальность. Воодушевляющая фотография на последнем слайде будет отлично смотреться, если будет сопровождаться комментарием докладчика, но вряд ли она будет иметь глубокий смысл, если докладчик отсутствует.Будет просто хорошая, красивая картинка. Но если вы добавите к нему короткий комментарий на слайде, он сразу же передаст сообщение получателю. Другие варианты финального слайда (цитата, контакты, логотип, ресурсы) достаточно универсальны и подходят для презентации, которую вы собираетесь отправить по электронной почте.

И еще кое-что

Хорошие новости для тех из вас, кто все еще чувствует себя обязанным поблагодарить кого-то в конце выступления: вы можете сделать это двумя простыми словами «Спасибо!» Произнесите их после появления последнего слайда презентации и, желательно, сделайте паузу в несколько секунд.Как я уже сказал, в благодарности нет ничего плохого, но она не должна быть последним посланием для вашей аудитории.

Воодушевляйте, вдохновляйте, мотивируйте!

Дьякую Хелен, от всей любви

Я пишу это, изображая, как наш класс воскресной школы сидит передо мной и дает молитвенные просьбы. Некоторые из вас пьют кофе или диетическую газировку. Другие принесли из кафе тарелку с завтраком.

Крис только что поделился, что это какой-то непонятный еврейский праздник, и я проиграл это так, как будто я знал, о чем он говорит.Вы все хихикали, как всегда, потому что вы были такими милыми, но красивая седовласая дама в первом ряду наклонилась и прошептала достаточно громким голосом, чтобы ее можно было услышать сзади: «Крис так хорош, что напомнил нам об этом. вещи.» На что ее столь же красивый седовласый муж успокоил бы ее достаточно громко, чтобы стряхнуть меня со стула.

Джин и Хелен.

И теперь, по состоянию на 30 октября, для тех из нас, кто все еще гуляет здесь среди живых; это просто Джин.Наша дорогая Хелен мирно скончалась, и мир стал немного печальнее для нас, которые любили ее и были любимы ею.

С чего начать?

Я мог бы сказать, что она была мне как мама, но это не оправдывало бы ее.

Она была наставником, другом, сестрой и, да, мамой, которая восполнила пробел там, где я нуждался.

Она также была женщиной, которая руководила ежемесячной группой по вязанию, к которой я присоединился, просто для того, чтобы я могла проводить с ней гораздо больше времени.

В этой группе вяжем квадратики.

квадратов.

И они должны были быть подходящего размера с пряжей нужной длины, оставленной на конце, и вы лучше всего знаете, шерстяные они или акриловые, прежде чем идти их сдавать.

Потому что она собиралась их всех упаковать, заплатить огромную сумму денег и отправить их в организацию в Африке, которая сшит их вместе квадратами со всего мира для сирот СПИДа.

Она плакала, рассказывая вам об этих маленьких детях, и показывала их фотографии, завернутые в эти красочные одеяла ручной вязки.Ее страсть заставила вас еще больше постараться, чтобы получить квадрат нужного размера. Вы научились читать этикетки с контентом, потому что шерсть просто горит, а акрил плавится, а у этих сирот, живущих около открытого огня, было достаточно проблем в своей жизни. И как, черт возьми, сирота в Африке запоминает, из какой пряжи сшито его или ее одеяло, — это вопрос, который вы никогда не осмелились задать.

Хелен дала каждой новой вязальщице по картонному квадрату, который был аккуратно вырезан Джином, который, насколько я знаю, сам прошел бы ради нее через огонь.

Однажды вечером в понедельник, проходя через вестибюль церкви, я увидел, как она ходит вокруг столиков вязальщиц, и мне сразу захотелось зарегистрироваться. У меня были старые иглы, и это означало, что я мог посидеть с ней пару часов раз в месяц.

Побывав на нескольких занятиях и продолжая работать над своим первым квадратом, она подарила мне набор деревянных спиц, обильно подбадривая меня за мои успехи. Она объяснила, что с длинными металлическими вставками, которые я использовал, вероятно, было бы трудно работать, и с ними было бы намного проще.Я дорожу ими, как вы можете себе представить, но еще больше мне дало богатое сложение вязания, когда она подбадривала меня и других на более крупные проекты.

Когда Дебби попыталась сделать шляпу, Хелен гордо протянула ее всем нам. Когда Хелен сияла и носила его, мы все восхищались этим усилием нашего друга, и если это не общение верующих, я не уверен, что это такое.

Я не думаю, что смогу адекватно описать в женском сестринском обществе то, что принесло поощрение Хелен.У нее был способ свести нас вместе без конкуренции, что иногда бывает редко среди женского населения. Вместо этого она научила нас делиться узорами и техниками и ценить мастерство более одаренных вязальщиц и вязальщиц, в то время как мы помогали новичку распутывать свой первый клубок пряжи.

Не только мне дали пару игл, место за столом или выкройку для какого-то нового проекта. Дарение было частью того, кем была Хелен. Когда она давала, из нее вытекала любовь, и да, возможно, это был совет, наставление или исправление; но часто это было осязаемое дело, которое помогло бы вам добиться большего.Она двигалась по жизни, отдавая, а не принимая.

Когда я пытался собраться с мыслями, чтобы поделиться своими мыслями, я помню, как посетил ее дом, чтобы она могла рассказать мне о том, как систематизировать и хранить мои фотографии, а затем собрать их в своего рода сокровище на память, чтобы наша семья узнала их историю. Она дала мне небольшую коробку, чтобы начать мое путешествие, посоветовав мне начать с нее. Она даже не позволила мне купить органайзер побольше, пока я не освоил маленькие шаги.

Во время другого посещения небольшой квартиры она показала мне фотографии семьи и делилась своими молитвами, за каждую из которых она молилась, пока слезы текли по ее милому лицу.Она делилась своими проектами по вязанию, статьями, которые она попросила Джину скопировать для меня, и историями людей, которые были частью ее истории.

Однажды она заплакала, оплакивая кончину своего друга детства в Чикаго, который учил ее английскому языку. Будучи дочерью иммигрантов, она дорожила своим первым другом и поддерживала связь всю свою жизнь. Примечание к заголовку этого поста: «Дьякую» означает «большое спасибо», и это единственная украинская фраза, которой она меня научила.

Через разговоры с ней меня познакомили со многими другими друзьями, которых она знала на протяжении многих лет, ее детьми и внуками и даже с иностранным студентом по обмену, которого они принимали, который был для них как дочь.

Проходя через свои воспоминания о ней, я понял, сколько раз я сидел с ней в церкви, в их гостиной, когда они переезжали в различные независимые жилые помещения и в медицинские учреждения, поскольку она выздоравливала после операций, чтобы попытаться исправить тело это принесло ей много боли. У меня никогда не было достаточно времени с ней.

После ее смерти один из их детей опубликовал фотографию ее и Джина, сделанную не так давно. Она сидела на краю дивана, на коленях лежала пачка бумаг, а лицо согнулось и что-то читала.Полагаю, Джин прислонился к ней и смотрел телевизор.

Я мог бы представить, что она время от времени пыталась поделиться чем-то, что читала, и он грубо спросил, что она сказала, и она сказала бы это громче, и он все равно не услышал бы ее. Она попыталась бы еще раз проникнуть в его потерю слуха, и он, наконец, махнул бы ей рукой, что положило бы конец обмену мнениями и вернулось бы к его просмотру, а она к своему чтению, но с некоторым отношением.Для стороннего наблюдателя этот обмен мог бы показаться ранением от дружеского огня, но это были Джин и Хелен.

Х. Х. Я скучаю по тебе. Я скучаю по знанию того, что вы существуете где-то на планете Земля. Вы любили хорошо, и ваше влияние на мою жизнь заставляет меня встать немного прямее, намного усерднее молиться, больше дорожить своим народом и хочу найти время, чтобы инвестировать в наставничество тех, кто идет за мной. Я ношу в своем сердце твои слезы и твою улыбку, твой лукавый юмор и твою мудрость. Я надеюсь, что в вечности я доберусь до места рядом с тобой.Спасибо, что приняли меня в свой круг. Моя жизнь стала лучше, потому что я тебя знаю <3

Моя многоязычная запись на 11 языках

Привет всем. После долгих размышлений я решил попробовать и записать, как я пытаюсь говорить на языках, которые я выучил. Я немного побоялся это сделать, потому что хотя в целом и по моему опыту люди находят полиглоттерию интересной, некоторым может показаться, что люди, которые снимают похожие записи или видео, являются хвастунами и искателями внимания, что на самом деле не входило в мои намерения.Я всего лишь хотел присоединиться к сообществу людей, которые делали это раньше, и болтать на языках, на которых я говорю, для всех, кому было бы интересно послушать мои конкретные языковые комбинации. Я долго колебался, и только до тех пор, пока не появились десятки людей с похожими блогами, записями или видео, я решил попробовать сам. Таким образом, я не чувствовал себя слишком выделяющимся и чувствовал себя одним из многих. Еще одна причина для записи заключалась в том, что в моем блоге я публикую статьи в основном о языках и их изучении, и запись такого рода казалась хорошим способом позволить читателям решить, будут ли им интересно читать мои статьи.Я не был бы очень честен, если бы сказал, что делал запись не для того, чтобы получить какое-то признание или пытаться сравнивать себя с другими, но на самом деле я делал это не для того, чтобы выпендриваться. Я старался изо всех сил и в некоторых случаях был действительно удивлен, что я не забыл столько, сколько думал, в других случаях я много боролся. Я раньше смотрел много полиглотов на YouTube, но никогда не думал, что сделать подобную запись будет такой сложной задачей. Это было действительно очень тяжело, и я выражаю свое уважение всем тем, кто делал это до сих пор.Я ооочень нервно это записывал. Даже не знаю почему. Когда я знаю, что у других людей будет время проанализировать каждый мой слог, это действительно будет большим давлением. В конце концов, я тоже начинал все больше и больше уставать, и я уверен, что мог бы гораздо лучше справиться с французским или испанским, ну да ладно. Это была долгая запись, и я думаю, что ошибаться — это естественно. Большое спасибо всем за внимание. Послушав еще раз русскую часть, я должен признать, что прозвучало дерзко, когда я сказал, что научился так говорить по-русски только через месяц в Питере.Петербург. Дело в том, что до записи я больше года ни с кем не разговаривал по-русски, а только немного репетировал перед самой записью и думал, что все испорчу. Каким-то образом это оказалось намного лучше, чем я ожидал, что очень удивило и обрадовало меня, так что я немного потерял в конце, сказав то, что я сказал. Я знаю, что мой русский полон ошибок и что мой русский стресс очень часто не там, где должен быть. Языки, на которых говорят в этой записи: Итак, с чего начать? Я начну с китайского.Здравствуйте, дорогие слушатели, добро пожаловать в мой студенческий блог Forever, меня зовут Владимир (Шу Гонао), но большинство моих друзей зовут меня Таогэ. Я хотел бы поговорить с вами о содержании моего блога; Хочу представить свой блог. Он разделен на две части. Первый раздел на китайском языке и предназначен для моих тайваньских и материковых китайских друзей / слушателей, второй раздел будет на английском языке и предназначен для моих западных друзей / слушателей.
Мои самые большие увлечения — это языки, путешествия и музыка, поэтому я надеюсь, что в своем блоге я смогу поделиться с вами некоторыми проблемами, связанными с этими темами.Я также надеюсь взять интервью у некоторых из моих друзей в будущем, а также у некоторых действительно действительно удивительных людей, например, жителей Запада или моих японских друзей, которые невероятно хорошо говорят на мандаринском диалекте. Я думаю, что, возможно, вам понравятся их мнения, предложения и истории.
Чтобы представиться, я приехал из Словакии. Словакия — очень маленькая страна в Центральной / Восточной Европе. Наше население в четыре раза меньше, чем население Тайваня, поэтому мы действительно очень маленькая страна, и мой родной язык — словацкий, а не английский.Я говорю это потому, что многие тайваньцы прямо на улице разговаривают со мной на английском, даже если это действительно не мой родной язык.
Думаю, этого было достаточно, чтобы представиться по-китайски, теперь буду говорить по-русски.

R россия:

Всем привет. Теперь я хотел бы немного поговорить о моем русском. Я начал изучать русский язык в Словакии, а затем поступил в университет в России, где изучал русский язык как иностранный. Теперь, конечно, поскольку я из Словакии, и мой родной язык — словацкий, изучать русский язык не так сложно, как для моих западных друзей, например, американцев или французов, но для того, чтобы в совершенстве говорить по-русски (конечно, это невозможно говорить по-русски в совершенстве, но я имею в виду на достаточно высоком уровне) и выучить язык так, чтобы вы могли, например, понимать новости или учиться в университете в России, что значительно труднее и даже сложнее для словаков.Как я выучил русский язык: очень просто. Я начал слушать новости на русском в Радиосвободе и Эхо Москвы и, конечно, сначала я почти ничего не понимал, но постепенно стал искать слова, которые я не знал или не знал в то время. я понял и шаг за шагом проделал свой путь через эти подкасты и выпуски новостей этих радиостанций, чтобы выучить русский язык до уровня, на котором я мог бы путешествовать по России. Я пробыл в России в Санкт-Петербурге всего один месяц и, посмотрите, только через месяц, слушая эти выпуски новостей, я смог достичь этого уровня на русском языке.Это означает, что, дорогие друзья, вы из Польши, Словакии, Чехии или Хорватии, короче говоря, если ваш родной язык — славянский, лучший способ выучить русский язык — это слушать, слушать и слушать аудио, и если вы хотите чтобы говорить о … немного … Я даже не знаю, как правильно описать этот уровень, своего рода «универсальный» уровень, вы должны слушать новости, потому что они используют очень хороший язык. Что касается русскоязычной части, думаю, этого достаточно, потому что действительно больше нечего сказать.Конечно, я мог бы многое сказать, но для такого короткого выступления этого вполне достаточно. Я сейчас немного буду говорить по-венгерски. Венгерский — мой родной язык, но, с сожалением вынужден сказать, что, поскольку я не использовал его в течение долгого времени, я не могу говорить на нем свободно в данный момент. Что касается моего образования, то я ходил только в венгерский детский сад. Моя начальная школа, средняя школа и университет были на словацком, а это означает, что, по моему мнению, мой словарный запас и моя грамматика ужасны.Что мне по-прежнему приятно, так это мое произношение, потому что венгерский — мой родной язык, и я думаю, что это то, что я никогда не забуду, но я знаю, что делаю много ошибок, но все понимаю и могу читать книги. Каждый раз, когда я приезжал в Венгрию, никаких проблем не возникало (здесь я ошибся и сказал «hyba» вместо «проблема»). Я всегда говорил только по-венгерски, и, как я уже сказал, проблем в общении никогда не возникало. Я думаю, что если бы я сейчас поехал в Венгрию, в течение месяца я бы заново выучил все, что знал, но, к сожалению, сейчас у меня нет такой возможности, так что это должно подождать.Итак, я сейчас … Я хотел бы немного поговорить сейчас по-немецки, и прежде всего я хотел бы извиниться, потому что немецкий — один из языков (я использовал неправильную статью. Должно быть von den Sprachen), на которых я не пользовался очень давно. Я начал изучать немецкий язык, когда мне было 14 лет, и — и я уже говорил об этом раньше — я сделал 12 ошибок в своем первом тесте, на самом деле 16 ошибок, и моя мама тогда решила поставить меня в … У меня было частное репетиторство по немецкому языку. Я изучал немецкий язык с женщиной, которая жила в моем городе в то время, и мне стыдно об этом говорить, но я действительно сдам государственный экзамен по немецкому языку, но, как вы можете видеть и слышать, мой немецкий уже не так хорош.Может быть, произношение не очень хорошее, что меня больше всего огорчает, потому что в 13 или 14 лет я провел одно лето в Австрии, а после этого лета я, по крайней мере, я так думаю, очень бегло говорил, и я также думаю, что в то время люди — немцы и австрийцы, они не могли сказать, словак я или нет. Сейчас, конечно, мне очень грустно, потому что у меня нет возможности практиковаться … Я имею в виду, что у меня есть возможности, но я не прилагаю столько усилий, чтобы говорить по-немецки, и, естественно, я многое забываю. Я также не знаю, когда в следующий раз поеду в Германию, и так же, как и с венгром, я очень.. ну не разочарован, просто очень грустно. (Здесь не лучший спектакль… ..) Теперь я хотел бы немного поговорить по-итальянски — где и как я выучил этот язык. В основном я проходил Erasmus в Италии в 2005 году, думаю, да, в 2005 году, в Болонском университете, но факультет находится в Форли — факультет Роберто Руффили — Scienze internazionali e politiche — если я правильно помню. Я не знаю. Я уехал в Италию с очень элементарными знаниями языка (итальянского). Я знал, как представиться, я знал, как сказать «Привет, до свидания» и, может быть, как использовать passato prossimo, когда дело доходит до грамматики, но не более того.Когда я приехал в Италию, я изо всех сил изучал язык. Я купил книгу «Старик и море», которая была моей первой книгой на итальянском, и прочитал ее со словарем и перевел каждое слово, которое я не знал и не понимал. Это очень долгий и сложный процесс, и я помню, что на чтение первых 3-4 страниц у меня ушло около 6 часов, и, конечно, я не все понял, потому что даже если бы у меня был словарь, есть еще грамматика, которая требует быть объясненным. Постепенно я закончил книгу и купил еще одну, так что мои пассивные знания языка стали лучше.Затем, поскольку я был в Италии и жил только с итальянцами, я постепенно научился также говорить на этом языке. Единственное, что, возможно, я мог бы сделать и чего не сделал … Я не слушал радио, в том смысле, что я смотрел телевизор — Симпсоны, Ла Фазенда, Gli Amici di Maria Filippi, Uomini e donne — все это на Mediaset, но я думаю, что мог бы послушать немного больше радио (avrei potuto ascoltare, not ascoltato, конечно ….), потому что разговорный язык — чистое устное слово более важно, когда дело доходит до изучаю язык, а по телевизору тоже есть картинки, и иногда вы не слышите, как люди так много говорят.Итак .. это был мой итальянский. Теперь я хотел бы немного поговорить по-чешски. Я хотел бы немного поговорить сейчас по-чешски, хотя думаю, что, поскольку я словак, говорить по-чешски просто не может быть для меня проблемой, а термин «изучать чешский» — это то, о чем я даже не должен говорить. вслух, потому что словаки очень хорошо понимают чешский язык, и чехи также очень хорошо понимают словацкий. Единственная проблема может возникнуть в том случае, если словак должен говорить по-чешски, а чешский человек говорит по-словацки, и проблема может быть просто в акценте.По акценту можно сказать, что человек не чех, хотя, может быть, 3 раза (возникли внезапные проблемы с ř там ?? 🙂 Мне удалось .. когда я был в Чехии в общежитии Каетанка и был разговаривал с чехами, которых я раньше не встречал, и разговаривал с ними по-чешски, когда через 20 минут я сказал им, что я словак, они были очень удивлены. Теперь, когда я живу здесь, на Тайване, больше года, и я давно не был в Чешской республике, естественно, что я думаю, что делаю много ошибок, и это определенно очевидно. Словацкий.Особенно сейчас, когда я говорю на 5 или 6 языках, я думаю, что у меня в голове небольшая смесь, и довольно сложно сконцентрироваться на хорошем и правильном акценте. Я думаю, что единственной проблемой для словаков, помимо акцента, когда они хотят говорить по-чешски (ошиблись здесь mluvit Česky, а не mluvit po Česky), по крайней мере для меня, в частности, было то, что я не знал разницы между Правильным чешским языком и Пражским чешским языком, потому что в Словакии много чешской музыки и много чешского телевидения.Раньше я много слушал Chaozz (название группы). Я думаю, что люди моего поколения, наверное, все знают эту группу, и когда я приехал в Прагу, я не знал … Я просто слышал много выражений, например, vokno или nech to bejt и я просто не знал, как отличить «настоящий чешский» от «правильного», а затем возникла еще одна проблема — инструментальный кейс. Инструментал на чешском языке сильно отличается от словацкого, что я понял только тогда, когда мне нужно было делать перевод с английского на чешский, а MS Word все время говорил мне, что данное слово неверно — S městy, S městema, S městami — я просто не знала, что должно быть правильным, и только потом пришлось так искать.. Я думаю, что как бы то ни было, для словацкого человека, говорящего по-чешски, или для чеха, говорящего по-словацки, это не может быть проблемой. Я постараюсь продолжить, я буду говорить — хорошо, я постараюсь говорить по-испански. Итак, испанский … Испанский — это язык, который я выучил в Нью-Йорке за одно лето, но я не могу сказать, что хорошо говорю по-испански. Как я выучил испанский: я слушал новости на испанском, каждый день, практически каждый день я слушал радио Организации Объединенных Наций, а после — потому что я работал в магазине одежды, который называется Quicksilver, что на Таймс-сквер в Нью-Йорке я каждый день разговаривал со своими коллегами, таким образом изучая язык.До изучения испанского я уже очень хорошо говорил по-итальянски, поэтому я считаю, что итальянский и испанский в основном «кузены», когда дело доходит до языков, когда один знает один, а изучает другой, на самом деле это не так уж и сложно.
Но я должен повторить, что в том, как я говорю по-испански, нет ничего особенного, и я очень хорошо знаю, что делаю ошибки и что в основном мой испанский — это смесь итальянского и испанского. Но я также должен сказать, что я могу слушать новости без каких-либо проблем, новости о политике, о многих разных вещах и практически без каких-либо проблем, и мне также нужно сказать, что я никогда не был в испаноязычной стране, за исключением Нью-Йорк, где испанский практически стал официальным языком.Теперь я буду говорить по-французски. Итак, французский. Я выучила язык, когда была маленькой с сестрой моей бабушки. Я забыл, когда начал изучать этот язык. Может, когда мне было 7 лет, я уже ничего не помню. Так же, как и в случае с испанским, я знаю, что не очень хорошо говорю на этом языке, но в то же время я могу слушать новости на французском, как мне кажется … Я думаю, что язык новостей очень сложный и сложный. , поэтому для меня это уже очень важно знать — уметь понимать этот язык (язык новостей.Я напортачил.) Итак, я также должен сказать, что точно так же, как с французским, я никогда … Я был во Франции 3 раза, но ни разу больше 3 недель, и этого времени недостаточно, чтобы выучить язык. Достаточно понять некоторые правила грамматики и, возможно, начать немного говорить, но этого абсолютно недостаточно, чтобы говорить на каком-либо языке, поскольку я, например, говорил по-английски в этой записи (подкасте). Итак … поехали … Я буду говорить на словацком. Наконец-то я могу использовать свой родной язык. Между прочим, довольно утомительно говорить в такой «официальной» манере и пытаться показать наилучшие результаты на 10-11 языках за такое короткое время, потому что это довольно напряженно.Если бы я разговаривал только сам с собой (никто не слушал), я, вероятно, не сделал бы столько ошибок, сколько сделал сейчас. Я сделал то, что мог. Как сказал мой друг: неважно, насколько хорошо человек говорит на каком-либо языке, при записи он будет на 60-70% хуже.


Сейчас я попытаюсь говорить по-португальски, хотя португальский — это язык, на котором я говорю хуже всех языков, которые я знаю, но я все же попробую, потому что португальский — как и некоторые другие языки, которые я знаю, — хотя я не могу говорю на нем очень хорошо, я могу, например, разбираться в новостях и читать книги, что, по моему мнению, уже является для меня большим достижением.

Португальский (почти):

Я буду говорить по-португальски, но не очень хорошо говорю по-португальски. Я никогда не был в Бразилии, я никогда не был там, где говорят по-португальски, но я способен понять… Я понимаю новости на португальском языке. Почему я всегда говорю, что новости такие важные? Потому что язык новостей очень сложный. Очень сложно. Используются слова из латыни (это, вероятно, самое глупое предложение во всей записи… большинство слов в португальском языке взяты из латыни…), которые…..

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *